De leukste woondecoratie voor jou huis!

Product niet naar wens

Het is jammer, maar het kan natuurlijk weleens voorkomen dat een item niet zo goed bevalt als van tevoren gedacht. In dat geval kun je je pakketje retourneren. Om je te herroepen op de overeenkomst, zijn er een paar voorwaarden waar je rekening mee dient te houden. Na ontvangst van het pakket door jou, of door een door jou aangewezen derde, dien je binnen een termijn van 14 dagen ondubbelzinnig aan ons kenbaar te maken via de mail (info@leukewoondecoratie.nl) dat je je herroept op de overeenkomst. ). 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Beschadigd product

Is je product beschadigd of zelfs gebroken? Dat vinden we vervelend om te horen. Hier willen we je dan ook zo goed en gericht mogelijk bij helpen. Je hebt als klant namelijk recht op een deugdelijk product, wat wil zeggen dat je voor de prijs en de omschrijving redelijkerwijs mag verwachten dat het product naar behoren functioneert. Als dit niet het geval is, en het product is te snel versleten, of kapot gegaan, dan heb je recht op een bepaalde garantie. De garantie die wij voeren geldt een jaar na ontvangst van het product. Dit doet niets af aan de wettelijke garantie. Bij bewezen schade binnen 6 maanden ligt de bewijslast bij ByKiss. Als er inderdaad sprake is van een beschadigd product dat onder de garantie valt, dan wordt het item kosteloos voor je hersteld of vervangen. Als het item helaas niet kan worden hersteld of worden vervangen, dan wordt de overeenkomst ontbonden. We vragen je dan om het bestelde product te retourneren, waarna ByKiss het aankoopbedrag teruggeeft.

Om je zo goed mogelijk te helpen hebben we alleen een aantal dingen van je nodig. Graag ontvangen we via de mail (info@leukewoondecoratie.NL):

- Een foto van de verpakking met daarin duidelijk zichtbaar het product, zodat te zien is hoe het product verpakt zat

- Een foto van het volledige product in omvang

- Een close-up van het gebroken of beschadigde gedeelte van het product

- In het geval van beschadiging bij ontvangst: een foto van het verzendetiket

Daarna kun je het pakketje, met ingevuld retourformulier dat is bijgevoegd bij het pakket, terugsturen naar ons hoofdkantoor op onderstaande adresgegevens. Als je ervoor kiest een duurdere methode van levering te gebruiken dan de goedkoopste standaardlevering die onze bezorgdienst aanbiedt, zijn de bijkomende kosten voor jezelf.

Retouradres

leukewoondecoratie.nl

Parkweg 155,

7545 MV Enschede